üniversitemizdeki kalite güvence ve akreditasyon çalışmaları hızla ilerliyor

Üniversitemiz "2017 Yılı Kalite Güvence ve Akreditasyon Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Toplantıda enstitüler, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen akreditasyon çalışmaları değerlendirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemizde verilen eğitimin kalitesinin, ulusal ve uluslararası standartlarda olduğunu belgelemek amacıyla yürütülen kalite güvence ve akreditasyon çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edildiğini belirterek,  "Öncelikle Bologna süreci uyum çalışmaları,   İş Yeri Uygulama Eğitim Modeli uygulaması, başarıyı ölçme ve değerlendirme,  akademik atama sisteminin proje odaklı hale getirilmesi, hizmetiçi eğitim, iç kontrol sisteminin güçlendirilmesi, sosyal sorumluluk projeleri uygulamaları, elektronik yayın kapasitesinin artırılması, akıllı kütüphanecilik, araştırma altyapısı, Manisa odaklı akademik etkinlikler  v.b. birçok alanda yapılan çalışmalarla Üniversitemizdeki kalite ve akreditasyon süreçlerinde önemli mesafeler alındı. Fen Bilimleri Enstitüsü TS EN ISO 9001-Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Alanında;  Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği ile Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri MÜDEK;  Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümleri FEDEK ve Yabancı Diller Yüksekokulu PEARSON kapsamındaki akredite olma sürecinde emin adımlarla ilerliyor. Diğer birimlerde de akreditasyon başvuru hazırlık süreci devam ediyor. Akreditasyonu bir hedef değil, daha kaliteli eğitim için devam eden uzun soluklu ve bitmeyen  bir süreç olarak görmekteyiz.  Üniversitemiz; gerçekleştirdiğimiz kalite iyileştirme çalışmalarıyla, 2018 yılında kurumsal dış değerlendirme sürecine girmeye  büyük ölçüde hazır hale getirildi. Kalite kültürü oluşturmaya yönelik olarak yaptığımız bu çalışmaları sahiplenen, destek veren, kaliteyi bir kültür olarak benimseyen akademik ve idari personelimiz ile dış paydaşlarımıza teşekkür ederim"  dedi.  
Toplantıda; Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kenan Dost, "Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme",  Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mahmut Karğın "Yabancı Diller Yüksekokulu Pearson Akreditasyonu", Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pınar Mızrak Özfırat "Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜDEK Akreditasyonu", Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fadıl Kuyucuoğlu "Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü MÜDEK Akreditasyonu", Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Koç ve Doç. Dr. Beyhan Gürcü "Biyoloji Bölümü FEDEK Akreditasyonu",  Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülin Aydemir "Kimya Bölümü FEDEK Akreditasyonu"  süreçlerindeki son durum hakkında bilgi verdi. 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik