misyon, vizyon, temel değerler

MİSYON (ÖZGÖREV)

Yenilikçi, girişimci,çevreye ve insana saygılı bireyler yetiştirerek; eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

VİZYON (ÖZGÖRÜŞ)

Üniversitemizi bilim,eğitim ve topluma katkı alanlarında uluslararası tanınır ve tercih edilen bir eğitim kurumu haline getirmektir.

TEMEL DEĞER VE İLKELER

  • Bilimsellik ve akademik liyakat
  • Akademik özgürlük, insan hak ve özgürlüklerine saygı
  • Katılımcılık ve demokratiklik
  • Yerel ve küresel sorunlara duyarlılık
  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
  • Yenilikçilik ve girişimcilik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik