FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ kALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 07-08 Aralık 2017 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü denetçileri tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi denetimine tabi tutulmuştur. Denetim, denetçiler Tuba ATAK (Başdenetçi), Tevfik BIYIKLI, Gökhan KARAY ve İsmail ÜNLÜ tarafından gerçekleştirilmiştir.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik