üniversitemizde enerji ve çevre yönetim sistemi semineri düzenlendi

Üniversitemizde kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında  enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi; çev­re ile etkileşim­le­ri­ kont­rol al­tın­da tu­ta­bil­me­k ve çev­re ic­ra­at, ba­şa­rı­la­rı­nın sürek­li iyileş­ti­re­bil­mesinde yardımcı olan ­TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi konusunda Kalite Koordinatörlüğü tarafından Rektörlük Seminer Salonunda seminer düzenlendi. Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) Baş Araştırmacı Elektronik Mühendisi Muhammed TOPÇU tarafından verilen seminere Üniversitemizin tüm birimlerinin temsilcileri, akademik ve idari personel katıldı.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik