yökak yükseköğretim kurumlarının iç kalite güvence sistemi ve eğitim öğretim kalite güvencesi toplantısı

28 Kasım 2018 tarihinde, yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin yapılandırılması ve eğitim öğretim alanında kalite süreçleri konularında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Üniversitemizi temsilen Rektör Yrd. Prof. Dr. Birol Kovancılar ve Kalite Koordinatörü Prof.Dr. Ramazan Gökbunar Katıldı. Toplantıda Üniversitemiz mentörü YÖKAK Başkan Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM ile de görüşüldü.

Toplantıda ilk oturumunda YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS tarafından yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin önemi, uygulanması ve kalite güvence kültürünün yaygınlaştırılması, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM tarafından ise eğitim-öğretim alanında kalite süreçleri, 2017 Yükseköğretimde Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporunda eğitim öğretim göstergeleri, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programında eğitim öğretim alanındaki ölçütler ve yükseköğretim kurumlarına önerilere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Toplantının devamında Bilkent Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü programlarında uygulanan kalite güvence yaklaşımlarına ilişkin uygulama örnekleri paylaşıldı.

Bknz: http://yokak.gov.tr/Duyurular/GetDuyuru/1


Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik