DEFAM TÜRKAK AKREDİTASYON BAŞVURUSUNU YAPTI VE Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı kuruluş ve çalışma İZİNLERİNİ ALDI

Üniversitemiz Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) bünyesinde oluşturulan "DEFAM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı" kuruluş ve çalışma yeterlilik izni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alındı.

Kuruluş izni 28 Ağustos 2017 tarihinde bakanlık tarafından onaylanan DEFAM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, kuru üzümde toplam ilaç kalıntısı 347 etken maddenin analiz faaliyetlerinin çalışma iznini de 26 Aralık 2017 tarihinde aldı ve Manisa'da üretilen çekirdeksiz kuru üzümdeki ilaç kalıntısı(pestisit) analizlerini yapmaya başlayacak. 
DEFAM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda yapılacak toplam ilaç kalıntısı analizlerinin 500 etken maddenin üzerine çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Akreditasyon çalışmalarını tamamlayan DEFAM, TÜRKAK akreditasyon başvurusunu da yaptı. 
DEFAM yönetimi, bu çalışmaların yürütülmesini destekleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne ve iş birliği için Manisa Ticaret Borsasına teşekkür etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik