Üniversitemizde Ts ıso/ıec 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi semineri düzenlendi

Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında bilgi güvenliğini kurmayı, gerçekleştirmeyi, işletmeyi, izlemeyi, gözden geçirmeyi, sürdürmeyi ve iyileştirmeyi temel alan iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçası olan TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda Rektörlük Binası Toplantı Salonu’nda seminer düzenlendi.

Seminerde, TSE Uzmanı Bilal Güven tarafından, bilginin doğal yaşam döngüsü, bilgiye dönük tehditler, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu, İşletmesi ve Belgelendirilmesi hakkında bilgi verildi.

Seminere Kalite Komisyonu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi,  Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Hafsa Sultan Hastanesi, Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Araştırma, Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğünde görev yapan öğretim üyeleri ve idari personel katıldı.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik