araştırma politika belgesi

MCBÜ ARAŞTIRMA POLİTİKA BELGESİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), araştırma stratejisi olarak ülkemizin öncelikleri ve paydaşlarının talepleri doğrultusunda belirlenen araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. MCBÜ, üniversite-sanayi işbirliğini önemseyen, ARGE ve girişimciliği destekleyen, yenilikçi araştırmaları teşvik eden araştırma stratejisini benimsemektedir. MCBÜ her alanda araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmakla birlikte, özellikle TR33 Bölgesi’nde öne çıkan, bölgenin ekonomik, bilimsel, sosyokültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunacak araştırmalara, işbirliklerine ve diğer faaliyetlere öncelik vermektedir.

Ülkemiz ekonomisinin, teknolojisinin, sanayisinin ve sosyokültürel faaliyetlerinin daha iyi bir konuma gelmesi için MCBÜ öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesinde, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu, TÜBİTAK, Avrupa Birliği Ufuk 2020, Kalkınma Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncelikli alanlarını temel almaktadır. MCBÜ bu alanlarda, sahip olduğu bilgi birikimini ve fiziki kapasitesini harekete geçirerek toplum için katma değer yaratan, bilimsel ve yenilikçi çıktılar üretmeyi hedeflemektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik