2018/01 sayılı kalite komisyonu toplantısı

Toplantı Tarihi: 08/01/2018

Toplantı Sayısı: 2018/01


KARAR I – MCBÜ Uluslararasılaşma Stratejisi Belgesi taslağı görüşüldü. Öğretim üyelerinin ve birim kalite komisyonlarının görüş ve önerileri doğrultusunda oluşturulan MCBÜ Uluslararasılaşma Stratejisi Belgesi’nin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR II – Fen Bilimleri Enstitüsü TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi çalışmaları görüşüldü. Fen Bilimleri Enstitüsünün kalite yönetim sistemi denetiminden geçtiği, bununla birlikte iç tetkik eğitimi, risk tabanlı proses yönetimi eğitimi ve ISO 9001:2015 KYS temel eğitimi ihtiyacı olduğuna karar verildi. İlgili eğitimlerin en geç 31 Mart 2018 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personelleri ile öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kamil KOÇ, Doç. Dr. Pınar GÜZEL, Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT, Yrd. Doç. Dr. Ayla TEKİN, Yrd. Doç. Dr. Ali Murat ATEŞ ve Yrd. Doç. Dr. Faruk DURMAZ’ın da katılımı ile alınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR III – Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünün TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi çalışmaları görüşüldü. Enstitülerin en geç 31 Mart 2018 tarihine kadar TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması için başvuru yapmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR IV – Yabancı Diller Yüksekokulunun akreditasyon çalışmaları görüşüldü. Yabancı Diller Yüksekokulunun en geç 28 Şubat 2018 tarihine kadar Pearson akreditasyonu için başvuru yapmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR V – Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün akreditasyon çalışmaları görüşüldü. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün en geç 31 Ocak 2018 tarihine kadar MÜDEK akreditasyonu için başvuru yapmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR VI - Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün akreditasyon çalışmaları görüşüldü. MÜDEK akreditasyonu için başvuru yapmış olan Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün en geç 30 Nisan 2018 tarihine kadar dış denetim sürecinin tamamlanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR VII – Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünün akreditasyon çalışmaları görüşüldü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünün en geç 31 Ocak 2018 tarihine kadar FEDEK akreditasyonu için başvuru yapmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR VIII Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünün akreditasyon çalışmaları görüşüldü. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünün en geç 31 Ocak 2018 tarihine kadar FEDEK akreditasyonu için başvuru yapmasına oybirliği ile karar verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik