2017/03 sayılı kalite komisyonu toplantısı

Toplantı Tarihi: 03/10/2017

Toplantı Sayısı: 2017/03


KARAR I – MCBÜ 2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Ödüllerinin belirlenmesi görüşüldü. Kalite Komisyonu üyelerinin oylarına göre MCBÜ 2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projesi birincilik ödülünün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Biz Büyüdük ve Kirlendi Dünya Projesine, ikincilik ödülünün Tıp Fakültesi’nden İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın Projesine, üçüncülük ödülünün Mühendislik Fakültesi’nden Atık Yağ Toplama Projesine; teşvik ödüllerinin ise Turgutlu Meslek Yüksekokulu’ndan Özel Öğrenciler Özel Ürünler Projesine, Manisa Meslek Yüksekokulu’ndan Kanser Değil Sen Güçlüsün, Saçların Değil Sen Güzelsin Projesine, Eğitim Fakültesi’nden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yükseköğrenim Vakfı İçin Öğretmen Adayları El Ele Projesine verilmesine karar verildi.

KARAR II – MCBÜ Kurumsal Kalite Politika Belgesi taslağı görüşüldü. Öğretim üyelerinin ve paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda oluşturulan MCBÜ Kurumsal Kalite Politika Belgesi’nin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR III - MCBÜ Araştırma Politika Belgesi taslağı görüşüldü. Öğretim üyelerinin ve paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda oluşturulan MCBÜ Kurumsal Kalite Politika Belgesi’nin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR IV - Yıllık Fakülte/Yüksekokul Öz Değerlendirme Raporlarının hazırlanması görüşüldü. MCBÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanmasında temel oluşturacak şekilde (1)Bölüm/Program, (2)  Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öz Değerlendirme Raporu hazırlanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR V - Öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı görüşüldü. İlgili kurul ve komisyon toplantılarında öğrencilerin kalite güvence sisteminde “iyileştirme” ve “karar alma” süreçlerine aktif katılımlarının mümkün olduğunca sağlanmasına; Dekan/Müdür ve/veya Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısı,  öğrenci temsilcisi, bölüm temsilcilerinin yanı sıra uluslararası ve engelli öğrenci temsilcisi katılımıyla toplantılar yapılmasına ve toplantı tutanaklarının kalite güvence çalışmaları kapsamında arşivlenmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR VI - Danışmanlık sisteminin etkin işletilmesi görüşüldü. Danışmanlık sürecinin sadece kayıt ve ders seçme konularıyla sınırlı kalmaması, öğrencilerin eğitim amaçları, AKTS, kalite güvencesi, program akreditasyonu gibi konularda farkındalık ve beklenti düzeylerinin artırılması, kariyer planlama ve yönetimi, başarı düzeyinin izlenmesi, mağduriyetlerinin önlenmesi gibi pek çok alanda işletilmesi için akademik birimlerce mekanizmalar oluşturulmasına (en az doğrudan ve/veya e-posta yoluyla dönem başında ve sonunda öğrencilerle iletişime geçilmesi vb) oybirliği ile karar verildi.

KARAR VII - Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi ile ilgili eğitimler yapılması görüşüldü. Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi ile ilgili yapılacak eğitimler konusunda Sosyal Bilimler Enstitüsü koordinatörlüğünde Eğitim Fakültesi ile işbirliği halinde eğitim faaliyetleri yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR VIII - Memnuniyet anketi sonuçlarının  iyileştirme çalışmalarına yansıtılması görüşüldü. Ders değerlendirme ve diğer anket sonuçlarının bölüm ve anabilim dalı kurullarınca yapılacak değerlendirmelerin ve iyileştirme çalışmalarının bölüm Öz Değerlendirme Raporlarında belirtilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR IX - Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından gönderilen FEDEK Akreditasyonu çalışmaları kapsamında diğer üniversite uygulamalarından da yararlanılarak hazırlanan  (1) Öğrenci Memnuniyet Anketi, (2) Danışman Değerlendirme Anketi, (3) Danışmanın Öğrenciyi Değerlendirme Anketi, (4) Etkinlik Değerlendirme Anketi, (5) Mezunlar Anketi formları görüşüldü. Hazırlanan  (1) Öğrenci Memnuniyet Anketi, (2) Danışman Değerlendirme Anketi, (3) Danışmanın Öğrenciyi Değerlendirme Anketi, (4) Etkinlik Değerlendirme Anketi, (5) Mezunlar Anketi formlarının uygunluğuna ve uygulamaya geçirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 KARAR X - Dünya Üniversiteleri URAP ve WEBOMETRIC sıralamasında MCBÜ’nün yeri görüşüldü. Dünya üniversite sıralamalarında akademik performansın % 60’ını oluşturan bilimsel yayınların özelikle SCI, SSCI, AHCI indekslerinde yer alan dokümanların kalitesini ölçmede Web of Science verilerine dayanılarak oluşturulan InCites veri tabanı aracılığıyla bölümler düzeyinde analizler yapılmasına ve bu analizlerin akademik birimlerin Öz Değerlendirme Raporlarında yer almasına oybirliği ile karar verildi.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik