2017/02 sayılı kalite komisyonu toplantısı

Toplantı Tarihi: 20/04/2017

Toplantı Sayısı: 2017/02


KARAR I – 2016 Yılı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu Taslağı görüşüldü. 2016 Yılı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu Taslağı’nın Senato onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR II – Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde ilgili akreditasyon/kalite belgesi konularında hazırlık faaliyetlerinin başlatılması görüşüldü. Aşağıdaki akademik ve idari birimlerde ilgili akreditasyon/kalite belgesi konularında hazırlık faaliyetlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.

  • İşletme Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde EFQM - Mükemmellik Modeli,


  • İşletme Fakültesi’nin AACSB Akreditasyonu (AACSB - The Association to Advance Collegiate Schools of Business),


  • Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin FEDEK Akreditasyonu (FEDEK - Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği),


  • Eğitim Fakültesi’nin EPDAD Akreditasyonu (EPDAD - Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği),


  • Mühendislik Fakültesi’nin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin MÜDEK Akreditasyonu (MÜDEK- Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği),


  • Sağlık Bilimleri Fakültesi HEPDAK Akreditasyonu (HEPDAK – Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği),


  • Yabancı Diller Yüksekokulu, Commission on English Language Program Accreditation (CEA),  Pearson ASSURED Edexcel Firması, Avrupa Dil Eğitimi Kalite Denetim Konseyi (EAQUALS) vb. kuruluşların akreditasyonu,


  • Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyonu (TÜRKAK - Türk Akreditasyon Kurumu),


  • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi – MYK - Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK - Mesleki Yeterlilik Kurumu),


  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kalite Belgesi.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik