2017/01 sayılı kalite komisyonu toplantısı

Toplantı Tarihi: 13/01/2017

Toplantı Sayısı: 2017/01


KARAR I – Üniversitemizin 2018 – 2022 Stratejik Planı Taslağı görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda, 2018 – 2022 Stratejik Planı Taslağının Üniversite Senatosu’na sunulmasına ve Üniversitemizin her düzeydeki çalışanının fikrinin alınması için askıya çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR II – Kalite Komisyonu Logosunun belirlenmesi görüşüldü ve Logonun ekteki haliyle kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik