2016/03 sayılı kalite komisyonu toplantısı

Toplantı Tarihi: 21/10/2016

Toplantı Sayısı: 2016/03


KARAR I – “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Odaklı Sosyal Sorumluluk Proje Ödüllerini Belirleme Usul ve Esasları” görüşüldü.  Yapılan görüşmeler sonucunda usul ve esasların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR II – Diğer alt komisyonlara ek olarak Topluma Hizmet Komisyonu’nun kurulması görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda Topluma Hizmet Komisyonu üyelerinin aşağıdaki şekliyle oluşturulmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

TOPLUMA HİZMET KOMİSYONU

(Başkan)      Prof. Dr. Emin KURT

(Üye)           Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ

(Üye)           Doç. Dr. Mahmut KARGIN

(Üye)           Yrd. Doç. Dr. Ali Murat ATEŞ

(Üye)           Öğr. Gör. Zeki DİRİL


KARAR III –Yrd. Doç. Dr. Kadir ADAMAZ’ın Eğitim Öğretim Alt Komisyonu’nda görevlendirilmesi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda Yrd. Doç. Dr. Kadir ADAMAZ’ın 12/04/2016 tarihli ve 2016/01 sayılı Kalite Komisyonu toplantısında kurulan Eğitim Öğretim Alt Komisyonu’nda görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik