2016/01 sayılı kalite komisyonu toplantısı

Toplantı Tarihi: 12/04/2016

Toplantı Sayısı: 2016/01


KARAR I - Kurumsal İç Değerlendirme Raporu hazırlanması için alt komisyonların (1- Eğitim Öğretim, 2- Araştırma ve Geliştirme,  3- Kalite Güvence Sistemi, 4- Yönetim Sistemi) belirlenmesi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda;  1- Eğitim Öğretim Komisyonu, 2- Araştırma ve Geliştirme Komisyonu,  3- Kalite Güvence Sistemi Komisyonu, 4- Yönetim Sistemi Komisyonu üyelerinin aşağıdaki şekliyle oluşturulmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU

(Başkan)              Prof. Dr. Halit EV (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)

(Üye)                    Prof. Dr. İpek AKİL (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

(Üye)                    Yrd. Doç. Dr. Ayla TEKİN (Soma MYO Müdürü)


ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

(Başkan)              Prof. Dr. A. Üsame TAMER (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

(Üye)                    Prof. Dr. Kenan YALINIZ (Turgutlu MYO Müdürü)

(Üye)                    Doç. Dr. Sezai TAŞKIN (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)


KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU

(Başkan)              Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR (İşletme Fakültesi Dekanı)

(Üye)                    Prof. Dr. Ayşe AKTAŞ (Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürü)

(Üye)                    Prof. Dr. Kenan DOST (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)


YÖNETİM SİSTEMİ KOMİSYONU

(Başkan)              Prof. Dr. Kenan YALINIZ (Turgutlu MYO Müdürü)

(Üye)                    Yrd. Doç. Dr. Pınar GÜZEL (BESYO Müdür Yardımcısı)

(Üye)                    Ali EMİROSMANOĞLU (Genel Sekreter V.)


KARAR II - Enstitüler için Kalite Yönetim Sistemi (KYS) belgesi alınması ve bu kapsamda alt komisyonların kurulması görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda Enstitüler için Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu’nun kurulmasının ve üyelerinin aşağıdaki şekliyle oluşturulmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.


ENSTİTÜLER İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KOMİSYONU

(Üye)                    Prof. Dr. Kenan DOST (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)

(Üye)                    Prof. Dr. Halit EV (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)

(Üye)                    Prof. Dr. Ayşe AKTAŞ (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü)

(Üye)                    Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)


KARAR III - Mühendislik Fakültesinde MÜDEK (Mühendislik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyonuna sahip olmayan bölümlerden (1- Endüstri Mühendisliği, 2- Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 3- Bilgisayar Mühendisliği, 4- Malzeme Mühendisliği, 5- Biyomühendislik), MÜDEK akreditasyonuna başvuru yapılması önerilecek bölümler görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda; Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği bölümlerinin akreditasyon başvurusu yapmasına oybirliği ile karar verildi.


KARAR IV - Fen Edebiyat Fakültesinde, FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyonuna başvuru yapılması önerilecek bölümler görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda; Biyoloji ve Kimya bölümlerinin FEDEK akreditasyonuna başvuru yapmasına oybirliği ile karar verildi


KARAR V - Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuvarlarının Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmesi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda; Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuvarlarının Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akreditasyon başvurusu yapmasına oybirliği ile karar verildi.


KARAR VI - Yüksek Lisans / Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu’nda benzerlik oranının belirlenmesi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda Yüksek Lisans / Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu’nda benzerlik oranının %30 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR VII – 23/07/2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne göre Üniversite Kalite Komisyonu’nda yer alacak öğrenci temsilcisinin belirlenmesi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversite Kalite Komisyonu’nda yer alacak öğrenci temsilcisinin belirlenmesi için akademik birimlere yazı yazılarak öğrenci temsilcisi adaylarının istenilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR VIII – Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesi’nin kalite belgelerinin güncellenmesinin takip edilmesi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda Hafsa Sultan Hastanesi’nin kalite belgelerinin güncellenmesinin takip edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik