2015/01 sayılı kalite komisyonu toplantısı

Toplantı Tarihi:15/12/2015

Toplantı Sayısı: 2015/01


KARAR  I – Üniversitemiz Senatosunun 09.09.2015 tarih, 2015/08 sayılı toplantısı  ve XII sayılı kararı ile Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca oluşturulan Üniversitemiz Kalite Komisyonu 15 Aralık 2015 tarihinde Rektörlük Yönetim Kurulu Odasında toplanmıştır.       
Toplantıda komisyon üyelerinin yeni oluşan mevzuatı ve bu konuda Türkiye’de yapılmış çalışmaları araştırması, ayrıca “Üniversitemiz Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları” ile ilgili çalışma yapılmasına ve Komisyonun 24 Aralık 2015 tarihinde saat 14:00’te toplanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 


Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik